​​​​​​​​


201​8 "YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU


3 Ekim 2018/Cumhurbaşkanlığı Külliyesi-Ankaraİlk kez geçen yıl bireysel ve kurumsal düzeyde verilen "Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri", bu yıl da Akademik Açılış Töreni'nde sahiplerini buldu.


Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmaların topluma hizmet faaliyetlerini, yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla yapmış oldukları sonuç üreten işbirliklerini, üniversite-sanayi işbirliğini ve yükseköğretim kurumlarının bulunduğu bölgede yerel kalkınmaya katkıda bulunmalarını teşvik eden Kurumsal ödüller Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.


2018 Akademide "Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri" verilen "Kurumsal Ödül" kategorilerinde;


· TOPLUMA HİZMET kategorisinde; "Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları İle Erken Yaşta Tespiti" başlıklı başvuruları ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi,· YEREL KALKINMAYA KATKI kategorisinde; "Hatay İlinde İpekböceği Yetiştiriciliği, İpek Dokumacılığı ve Sürdürülebilirlik Önerileri" başlıklı başvuruları ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,· ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ kategorisinde; "Yakıt Pili ve Hidrojen Teknolojileri" başlıklı başvuruları ile Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi,· ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ kategorisinde; "İTÜ-Boeing Havacılık ve Uzay Teknolojileri İçin Yenilikçi Uygulama ve Araştırma İşbirliği"başlıklı başvuruları ile İstanbul Teknik Üniversitesiödül almaya layık görüldüler.Yükseköğretim kurumlarında öğrenci-hoca ilişkisini güçlendirmek ve çalışma azmini teşvik etmek amacıyla doktora öğrencisinin danışmanı ile birlikte ödüllendirildiği "Yılın Doktora Tezi" ödülü ise Fen ve Mühendislik, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında olmak üzere kategoride verildi.


2018 Akademide "Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri" verilen "Bireysel Ödül" kategorilerinde;


· FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ alanında; " Görünür Işık İle İletişim Destekli Güvenli ve Verimli Otonom Taşıt Grubu Mimarisi"doktora tezi ile Dr. Seyhan Uçar ve tez danışmanı Doç. Dr. Öznur Özkasap ile Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen,


· SAĞLIK BİLİMLERİ alanında; " Triple Negatif Meme Kanseri Tedavisinde Parp İnhibitörü Yüklü Katı Lipid Nanopartiküllerin İlaç Direnç Mekanizmalarının Aşılmasındaki Rollerinin Araştırılması"doktora tezi ile Dr. Gamze Güney Eskiler ve tez danışmanı Prof. Dr. Gülşah Çeçener,


· SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER alanında; "Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi" doktora tezi ile Dr. Selma Şenel ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu


ödül almaya hak kazandılar.


Yükseköğretim kurumlarımızda bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları Türk yükseköğretim sistemine kazandıran ve ödül almaya hak kazanan üniversitelerimizi, doktora tez sahiplerini ve danışman hocalarını Yükseköğretim Kurulu olarak bir kez daha tebrik ediyor, katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.


​​

​​
2017 yılının ödül sahipleri ile ilgili haberi görmek için tıklayınız.