​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜL BAŞVURU BİLGİLERİ


 • ​Kurumsal ödüller için Türkiye'deki tüm devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları başvuru yapabilir.
 • Başvurular ilgili Rektörlük tarafından yetkilendirilen sadece bir personel tarafından YÖKSİS üzerinden yapılır.
   
 • Bu ödüller, her bir kategoride birer adet olmak üzere dört kategoride verilecektir.
   
 • Yükseköğretim kurumları, aşağıdaki her bir kategori ile ilgili kendi bünyesinde başvuruları alır değerlendirir ve seçtiği başvuruyu YÖKSİS'e girer.
   
 • Yılın Kurumsal ödülü için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/bodsis/ internet adresi YÖKSİS üzerinden yapılır vasıtasıyla yapılacaktır. 
 • Üst yazı ekinde yer alan başvuru formu dışında Başkanlığımıza posta ya da e-posta yoluyla herhangi bir belge iletilmeyecektir.  
 • ​YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne sistem üzerinden yapılacak başvuru alımları 24 Mayıs 2021 saat 24.00'a kadar uzatılmıştır.


Bu ödül, dört kategoride ayrı ayrı verilecektir:

1.    Topluma Hizmet Ödülü

2.    Uluslararası İşbirliği Ödülü

3.    Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü

4.    Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü

Başvuru İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

1.    Topluma Hizmet Ödülü İçin;

a)    Başvuru Formu

b)    Üniversite Senato Kararı

c)    Başvuru Gerekçe Raporu 

 

2.    Uluslararası İşbirliği Ödülü İçin;

a)    Başvuru Formu

b)    Üniversite Senato Kararı

c)    İşbirliği Yapılan Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumu ve/veya Araştırma Kurumu           

       Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d)     Başvuru Gerekçe Raporu 

 

3.    Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü İçin;

a)    Başvuru Formu

b)    Üniversite Senato Kararı

c)    Sanayi Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d)    Başvuru Gerekçe Raporu 

 

4.    Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü İçin

a)    Başvuru Formu

b)    Üniversite Senato Kararı

c)    Başvuru Gerekçe Raporu 


 • Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorumluluk başvuru yapan yükseköğretim kurumuna aittir.
 • Başvuruda bulunacak tüm yükseköğretim kurumlarına yönelik açıklayıcı bilgiler için tıklayınız

 ​