​​​​​​​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜL BAŞVURU BİLGİLERİ

  • Kurumsal ödüller için Türkiye'deki tüm devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları başvuru yapabilir.
  • Başvurular ilgili Rektörlük tarafından yetkilendirilen sadece bir personel tarafından YÖKSİS üzerinden yapılır. (YÖKSİS -> Kullanıcı İşlemleri -> Rol Atama ekranından "Ödül Kullanıcı Kurumsal" rolü verilecek. Personel Daire Başkanı rolü olan kişi atama işlemi yapabilir.) ​
  • Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen ve tamamlanmış ​çalışmalar değerlendirmeye alınır.
  • Bu ödüller, her bir kategoride birer adet olmak üzere beş kategoride verilecektir.
  • Yükseköğretim kurumları, aşağıdaki her bir kategori ile ilgili kendi bünyesinde başvuruları alır değerlendirir ve seçtiği çalışmayı YÖKSİS'e girer.
  • Başvurular sadece sistem üzerinden yapılacaktır. Başkanlığımıza posta ya da e-posta yoluyla herhangi bir belge iletilmeyecektir.
  • Eksik belgeli veya hatalı başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorumluluk yükseköğretim kurumuna aittir.
  • YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne sistem üzerinden yapılacak başvuru alımları 13 Mayıs 2024 saat 23.59'da sona erecektir. ​

Bu ödül, beş kategoride ayrı ayrı verilecektir:

1. Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları

2. Toplumsal Sorumluluk

3. Uluslararası İş Birliği

4. Üniversite-İş Dünyası İş Birliği

5. Yerel Kalkınmaya Katkı


Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Başvuru Gerekçe Raporu

d. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

2. Toplumsal Sorumluluk Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Başvuru Gerekçe Raporu

d. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

3. Uluslararası İş Birliği Ödülü İçin;

a. Başvuru Formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. İş Birliği Yapılan Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumu ve/veya Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d. Başvuru Gerekçe Raporu

e. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

4. Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü İçin;

a. Başvuru Formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Sanayi Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d. Başvuru Gerekçe Raporu

e. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

5. Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü İçin

a. Başvuru Formu

b. Üniversite Senato Kararı

c. Başvuru Gerekçe Raporu

d. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

İlgili Dosyalar

  • Başvuruda bulunacak tüm yükseköğretim kurumlarına yönelik açıklayıcı bilgiler için tıkl​ayınız.
  • Kurumsal Ödül Kategorilerinin kapsamına ilişkin açıklamalar için tıklayınız.