​ÖDÜL ALANLAR​

BİREYSEL ÖDÜLLER

YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tez sahibi : Dr. Ahmet BİLDİREN (Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Tez danışmanı : Prof.Dr. Tevhide KARGIN (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep)
Tez adı: Proje Temelli Yaklaşıma Dayalı Erken Müdahale Programının Üstün Yetenekli Çocukların Problem Çözme Becerisine Katkısı
Alan ve Konu : Özel Eğitim alanında üstün yetenekli çocukların eğitimi üzerine
Tezin Yapıldığı Üniversite: Ankara Üniversitesi

01.JPG.jpg 

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Tez sahibi : Dr. Bekir AKGÖZ (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Tez danışmanı : Prof.Dr. Ömer CİVALEK (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Tez adı : Bir ve İki Boyutlu Mikro Yapıların Yüksek Mertebeden Elastisite Teorileri ile Statik ve Dinamik Analizi
Alan ve Konu : İnşaat Mühendisliği alanında katı cisimler mekaniği üzerine
Tezin Yapıldığı Üniversite: Akdeniz Üniversitesi

02.JPG.jpg 


 

Sağlık Bilimleri

Tez sahibi : Dr. Sevinç KURBANOĞLU (Arş.Gör., Ankara Üniversitesi)

Tez danışmanı : Prof.Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN (Ankara Üniversitesi)

Tez adı : Çeşitli İlaçların Tirozinaz İnhibisyonundaki Rollerini İncelemek Amaçlı Elektrokimyasal Nonobiyosensör ve Mikroçip Tasarımı
Alan ve Konu : Eczacılık alanında elektrokimya üzerine

Tezin Yapıldığı Üniversite: Ankara Üniversitesi

03.JPG.jpg 

KURUMSAL ÖDÜLLER

Topluma Hizmet Ödülü

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir

"Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sunulan Toplumsal Hizmetler" başlıklı başvurusu ile dezavantajlı gruplara sunduğu hizmetler ile

Gerekçe: Anadolu Üniversitesinde dezavantajlı gruplara ve özellikle engelli bireylere yönelik sunulan planlı ve sistematik hizmetlerin yaygın etkisinin yüksek ve sürdürülebilir nitelikte olması ve bu çalışmaların uluslararası ve ulusal düzeyde model niteliği taşıması nedeniyle 2017 yılı Topluma Hizmet Ödülüne layık görülmüştür.

04.JPG.jpg 

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Tokat

"Başçiftlik Beyazı Yerel Patates Çeşidinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretim Sisteminin Kurulması" başlıklı başvurusu ile yerel kalkınmaya yaptığı katkılar ile

Gerekçe: Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Başçiftlik Beyazı adıyla yeni bir patates çeşidinin geliştirilmesi ve tescil edilmesi, tohumluk üretim sisteminin kurulması ve bu yolla yerli tohum üretilmesi, tohumda dışa bağımlılığın azaltılması ve bölgenin sosyoekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlaması nedeniyle 2017 yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülüne layık görülmüştür.

05.JPG.jpg 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

"THY Uçuş Akademisine Başvuran II. Pilot Aday Adaylarının Seçimi ve Psikolojik Özelliklerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Sistem" başlıklı başvurusu ile üniversite-sanayi işbirliği için geliştirdikleri model ve yaklaşımla

Gerekçe: THY ile İstanbul Üniversitesi arasındaki işbirliği kapsamında THY'nin ikinci pilot adaylarının psikolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ve seçimine yönelik olarak daha önce yurtdışından aldığı hizmete alternatif olarak bir sistem oluşturulması, bu kapsamda yurtdışına bağımlılığın azaltılması; başlatılan bu işbirliğinin Dünyada sayılı havacılık psikolojisi enstitülerinden birinin kurulmasına ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine vesile olması nedeniyle 2017 yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülüne layık görülmüştür.

06.JPG.jpg 

Uluslararası İşbirliği Ödülü:

ODTÜ, Ankara

"Parçacık radyasyonu testleri oluşturma laboratuvarı projesi: bir CERN" başlıklı başvurusu ile uluslararası işbirliği için oluşturduğu altyapı, model ve yaklaşımla

Gerekçe: CERN ile ODTÜ arasındaki işbirliğinin Türkiye için bir ilk olması, dünyadaki örnekleri için ise yenilikçi bir nitelik taşıması, Türkiye'nin uzay endüstrisinde ilerlemesi için önemli katkı sağlayacak olması ve bu alanda genç insan kaynağının eğitilerek, ülkemizde nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlamasına yönelik olarak 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar nedeniyle 2017 yılı Uluslararası İşbirliği Ödülüne layık görülmüştür.

07.JPG.jpg 

 

​​