​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

YEREL KALKINMAYA KATKI ÖDÜLÜ

Üniversite: Uşak Üniversitesi

Rektör: Rektörü Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yaşar GÖK

Proje Adı: Türkiye’deki Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi İle Yüksek Saflıkta Formik Asit Üretim Yönteminin Geliştirilmesi ve Muhtemel Pilot Üretim Tesisinin Tasarım ve Simülasyonu

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yaşar GÖK

1950 Uşak doğumlu olup, ilk, orta ve öğretmen okulu öğreniminin 2 yılını Uşak’ta son sınıfı İzmir Yüksek Öğretmen okulunda tamamladı. Ardından Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. 1975 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde uzman ve 1976 yılında organik kimya kürsüsüne asistan olarak atandı. Aynı üniversitede Prof. Dr. Özer Bekaroğlu danışmanlığında yürüttüğü çalışmaları tamamlayarak 1981 yılında doktora derecesini aldı. 1984 de yardımcı doçent, 1990 da doçent ve 1995 yılında Anorganik Kimya profesörü olarak atandı. Aynı kurumda 1996-2005 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1992 ve 1997 yıllarında Royal Society, 1994-1995 arasında Fulbright ve 1997 DAAD bursları kazanarak, İngiltere, Amerika ve Almanya’da araştırmalar yaptı. Nisan 2005 tarihinde öğretim üyesi olarak başladığı Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde ki görevine Ağustos 2017’ye kadar devam etti. 2017 yılından itibarende Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Proje Özeti:

Uşak bölgesinin önemli sanayi sektörlerinden dericilik, bölgenin ülkemizin ihtiyaçlarının yanısıra önemli ihracat kalemi durumundadır. Bu sektörde hammaddenin yanında saf formik asit; kireçleme öncesi derinin temizlenmesi ve tabaklanması işlemi sırasında kimyasal geçirgenliğin artırılması, ikinci tabaklama ve boyama sonrası pH düzenleyicisi olarak kullanılmaktadır. Deri üretiminde fazlaca ihtiyaç duyulan bu kimyasalın yerli imkanlarla ve yüksek saflıkta üretilebilmesi için metil format hidroli-zi gibi geleneksel üretim yöntemi yerine atık biyokütle tabanlı formik asit üretim yöntemi bu proje ile geliştirilmiştir. Proje kapsamında fındık kabuğunun ana bileşenlerinden olan selüloz hidrolizini takiben oluşan glikozun dönüşümü ile yüksek seçicilikte ve saflıkta formik asit üretimi amaçlanmıştır. Araştırma süresince pek çok katalizör, reaksiyon sistemi, mekanizması ve şartları test edilmiştir. Sonuçta, heterojen katalizörlerle literatürdeki en yüksek formik asit seçiciliğine ulaşılmıştır (%99). Ayrıca hidroksimetil furfural gibi biyo-yakıt türevlerinin yüksek verimle elde edilebileceği görülmüştür. Kapasitesi 100.000 ton/yıl tasarlanan projede satış fiyatı 928 $/ton olarak belirlenmiş ve yıllık karın 26.1 milyon $ olabileceği gösterilmiştir.