​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Üniversite: Sabancı Üniversitesi

Rektör: Prof. Dr. Yusuf LEBLEBİCİ

Proje Yürütücüsü:Doç. Dr. Adnan KEFAL

Proje Adı:Otomotiv Süspansiyon Salıncak Kolunun Kompozit Malzemeden Üretimine Yönelik Tasarım, Analiz ve Optimizasyon Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulanması

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Adnan KEFAL

Doç. Dr. Adnan Kefal, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Mekatronik Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği programlarında ve Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2013 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümünde fakülte birincisi olarak tamamlamıştır. Doktora derecesini, mühendislik yapılarının gerçek-zamanlı şekil algılaması için yenilikçi ters sonlu elemanlar yöntemleri (iFEM) geliştirerek 2017 yılında Strathclyde Üniversitesi, Glasgow’dan almıştır. Doktora tezinden ürettiği bilimsel yayınları, iFEM yöntemiyle şekil algılama, hasar tespiti ve yapısal sağlık izleme konularına ışık tutmuş, kendisinden sonraki çalışmalara öncülük etmiştir. Dr. Kefal, NASA Langley Araştırma Merkezi ile ortak çalışmalar gerçekleştirmiş ve çeşitli Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı olarak görev almıştır. Kendisinin makine mühendisliği alanında uluslararası saygın dergilerde basılmış 50’yi aşkın makalesi, uluslararası prestijli konferanslarda sunulmuş 55’i aşkın bildirisi, yürütücülüğünü yaptığı 5 adet TÜBİTAK destekli araştırma projesi bulunmaktadır. Başarılı çalışmaları neticesinde, 2022 yılında ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Projenin Özeti:

Proje kapsamında yenilikçi mekanik simülasyon yöntemleri geliştirilerek otomotiv süspansiyon salıncak kolunun kompozit malzemeden tasarım, analiz ve optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Dr. Kefal, NASA ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiği doktora yıllarında (2013-2017) geliştirdiği sayısal-deneysel yöntemleri, bu proje süresince yenilikçi sanal ikiz modellerinin oluşturulması için daha da ileriye taşımıştır. Simülasyon döngüsü sonucunda elde edilen nihai geometrinin prototip üretimleri yapılmış ve üretim esnasında yapının içine fiber optik sensörler gömülmüştür. Sensörlü parça üzerinde gerçekleştirilen mekanik testler ve yapısal sağlık görüntüleme faaliyetleri ile parçanın metal muadillerine göre mukavemet ve hafiflik avantajları deneysel olarak doğrulanmıştır. Böylece, bu projenin ortaya koyduğu genel sayısal-deneysel yöntemler ve akıllı (şekil-algılayabilen) kompozit yapı çerçevesi ile otomotiv parçalarının hafifleştirilmesi, yüksek mukavemetli oluşturulması ve bütünleşmiş yapısal sağlık sistemleri ile üretilmesinin önü açılmıştır. Proje disiplinler arası özgün bir araştırma ile 4 adet bilimsel makale, 2 adet konferans bildirisi ve 2 adet yüksek lisans ve 1 adet doktora tez yayınları ile iki yıl içerisinde tamamlanmıştır.