​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

TOPLUMSAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi

Rektör: Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali TÜFEKÇİ

Proje Adı:İTÜ TMDK Türk Müziği Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali TÜFEKÇİ

İstanbul’da doğdu. Sanat eğitimine 1991 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü’nde başladı. 1999-2005 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda Ney icracısı olarak çeşitli kayıtlara katıldı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği programında Lisansüstü Master eğitimini 2004 yılında tamamladı. Coğrafi Yayılım, Kültür-Medeniyet Etkileşimleri Çerçevesinde Ney; Tarih, Teknik ve İcrasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz başlıklı Doktora tezi çerçevesinde Şam, Halep (Suriye) bölgelerinde alan araştırması yaptı. Ney’in tarihi ve bilhassa Türk Ney icra kültürü, kimliğiyle birlikte, Suriye, Mısır ve İran ülkeleri Ney icra tarzı üzerinden karşılaştırmalı bir analiz bakış açısı içeren tezini 2011 yılında tamamladı. Uluslararası ve ulusal temsillerde konser, workshop, sempozyum, stüdyo/kayıt çalışmalarında ney’iyle yer almaya devam eden Tüfekçi’nin, Pan Yayıncılık’tan Ney’de Teknik Çalışmalar isimli bir kitabı bulunmaktadır. Eylül 2020 tarihi itibarıyla İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Müdürlüğü görevine atanan Prof. Tüfekçi, akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve Alimansur isminde bir erkek çocuğu babasıdır.

Proje Özeti:

Konservatuar Kütüphanesinde muhafaza edilen, pek çoğu kıymetli sanatkârlarımızın kişisel arşivlerinden derlenen el yazması ve matbu nadir notalar; Türk müzik tarihine ışık tutan arşiv belgeleri, konser davetiyeleri, fotoğraflar, kasetler, plaklar, gazete küpürleri ve çalgılar gibi çok değişik türde 45 bin üzerindeki materyal proje kapsamında kataloglanıp, dijitalleştirilmiştir. Projenin temel amacı, Türk musikisi kültür mirasının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve sanat temsiliyetimizi kuvvetlendirerek insanımızla ve insanlıkla buluşturma ümididir. Bu çalışmayla yüzlerce yıllık hazine nispetindeki Türk musikisi geleneği insanımızın istifadesine sunulmuş böylelikle sanat kültür anlayışının akademik sahada olduğu gibi toplum nezdinde de evlere girerek yüksek rağbet görmesi teşvik edilmeye çalışılmıştır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kütüphanesinde bulunan zengin koleksiyon, Türk müziğinin mevcut külliyatına büyük bir katkı sağlama potansiyeline sahip olmakla birlikte çevrimiçi ortamda araştırmacıların hizmetine sunulan “Türk Müziği Dijital Kütüphanesi” ile ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel ve sanatsal araştırmalara da olanak sağlamıştır. Türk Müziğinin kaybolmaya yüz tutmuş kaynaklarının tek bir çatı altında toplanması da projenin çalışmaları arasında bulunmaktadır.