​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE BÜYÜK VERİ ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ

Üniversite:İstanbul Teknik Üniversitesi

Rektör:Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA

Proje Adı:BeeHub: Bütünleşik Büyük Veri Platformu

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA

Prof. Ata, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla 1996, 1999 ve 2004 yıllarında Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarına 2004-2005 yılları arasında Güney Kore’de Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)’te İstatistiksel İşaret İşleme Laboratuvarında devam etti. 2005-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2015’te göreve başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde, 2016-2018 arasında Enstitü Müdür Yardımcılığı, 2018-2020 arasında Enstitü Müdürlüğü görevini yürüttü. Yeni nesil haberleşme sistemleri ve sayısal işaret alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Ata, telekomünikasyon ve savunma sanayi uygulamalarına yönelik olarak, aralarında TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığının da bulunduğu çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca fonlanan çok sayıda araştırma ve geliştirme projelerinde yürütücülük görevi üstlendi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda önce uluslararası ilişkilerden; ardından da araştırma, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Proje Özeti:

Bilgi üretim araçlarının ve bilgiye erişim yöntemlerinin hızla değiştiği, dönüştüğü ve dijitalleştiği günümüzde üniversiteler; eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı faaliyet alanlarında bilgi üretmelerinin yanı sıra, geniş kapsamlı bilgi sistemlerini de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Akademik çıktılar, süreçler ve bilgi sistemleri sayesinde farklı çeşitlilikte, hızda, hacimde ve değerde veriler dağıtık yapıda toplanmakta, veri yönetimi konusu önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2021 yılında başlatmış olduğu büyük veri ekosistemi çalışmaları ile kurumsal servis yolu üzerinden gelen veriler (70+ uygulama, yönetim bilgi sistemleri vb.), dış kaynaklı veriler (yayın ve atıf verileri, proje verileri vb.) ve dijital olmayan çeşitli veriler tek bir ortamda analiz edilmekte, anlamlandırılmakta ve raporlanmaktadır. BeeHub platformu, karar vericilere veriye dayalı kararlar almaları için güçlü bir destek sunmakta, geniş veri kümeleri üzerinde analiz yaparak, trendleri, eğilimleri ve ilişkileri belirlemelerine yardımcı olmakta ve stratejik planlama, kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik, öğrenci deneyimi, araştırma faaliyetleri ve diğer alanlarda daha bilinçli ve etkili kararlar alınmasını sağlamaktadır.