​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

​​

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Üniversite: Özyeğin Üniversitesi

Rektör: Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Göktürk POYRAZOĞLU

Proje Adı: Elektrik Dağıtım Sektöründe Enerji Verimliliğinin Hasatı Trafolarda Verimlilik İş Paketi (TRAFORM)


Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Göktürk POYRAZOĞLU​

Dr. Öğretim Üyesi Göktürk Poyrazoğlu, 5 yıllık akademik, 4 yıllık endüstri tecrübesi ile Özyeğin Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı, Şebeke Operasyonları ve Planlama Laboratuvarı Direktörü ve IEEE Türkiye'de Endüstri İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2013 ve 2015 yıllarında State University of New York at Buffalo Elektrik Mühendisliği bölümünden almıştır. 2014 yılında Boston’da Mitsubishi Elektrik Araştırma Laboratuvarı'nda (MERL), ardından 2015'te Charlotte’da Alevo Analytics'de Güç Sistemleri Danışmanı olarak ve sonrasında Electric Power Research Institute’da (EPRI) Şebeke Operasyonları ve Planlama bilim insanı olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliği, E-mobilite altyapısı, enerji sistemlerinde esneklik değerlendirmesi ve enerji ekonomisi konularında proje deneyimine sahiptir. Önde gelen uluslararası dergilerde ve uluslararası konferanslarda kabul edilen 40'tan fazla araştırma yayınının yazarı veya ortak yazarıdır.


Projenin Özeti:

Proje kapsamında üniversite bünyesinde geliştirilen matematiksel modeller ve yazılımlar ile elektrik dağıtım sektörünün yaşadığı dijital dönüşüme sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanında katkı sunulmuştur. Trafo sayaç okuma sistemlerinden toplanılarak veri tabanlarında saklanılan, bilgi oluşturma potansiyeli yüksek büyük veri setleri kullanılarak teknik, finansal analiz ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen yazılımlar ile Türkiye’nin 30 farklı kentinden 29.000 trafoya ait 9.8 Milyar veri kullanılarak, paydaşların daha önce ellerinde bulunmayan enerji verimliliği bilgileri oluşturulmuş ve TRAFORM üzerinden paydaşların kullanımına açılmıştır. Proje çıktıları sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da ilkleri içermektedir. Proje süresince hazırlanan 4 bildiri, IEEE destekli uluslararası konferanslarda sunulmuştur. Proje; “Dağıtımda Trafo Verimlilik Platformu” oluşturulmasını ve trafoların enerji verimliliklerinin analiz edilmesini içermektedir. Proje kapsamında üniversite bünyesinde geliştirilen yazılımlar ve matematiksel modeller elektrik dağıtım sektörünün yaşadığı dijital dönüşüme, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanına katkı sunmuştur. “Elektrik Dağıtım Sektöründe Enerji Verimliliğinin Hasatı (Hasat Faz 2) Trafolarda Verimlilik İş Paketi” projesi (kısa adı ile TRAFORM projesi), EPDK onayı ve desteği ile Özyeğin Üniversitesi, 8 farklı elektrik dağıtım şirketi (BEDAŞ, Yeşilırmak EDAŞ, ADM Elektrik, AKEDAŞ, Başkent EDAŞ, MERAM Elektrik, ARAS Elektrik ve Dicle EDAŞ) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)’nin paydaşlığında tamamlanmıştır.