​​​​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

​​

TOPLUMSAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Üniversite: Dicle Üniversitesi

Rektör: Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN

Proje Adı: Görme Engelli Öğrencilere Sınav Desteği


Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN

Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2001 yılında derece ile tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2004 yılında ve doktorasını ise 2007 yılında Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. 2006 yılında İtalya’nın Napoli kentindeki Ulusal Araştırma Merkezi Biyomoleküler Kimya Enstitüsünde (CNR) bakteri identifikasyonu ve enzim saflaştırılması konularında çalışmalar yürütmüştür. 2012 yılında İngiltere’nin Nottingham Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesörlük unvanını almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası platformlarda sunulan pek çok bildirileri bulunmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve sosyo-kültürel yaşamlarını hedef alan çok sayıda proje yürütmüştür. Ayrıca, Dicle Üniversitesinde görme engelli öğrencilere yönelik sesli kütüphane kurulmasını sağlamıştır. 2013 yılından beri Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yapmakta olup halen Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Eğitimi Bölümünde öğretim üyesidir.


Proje Özeti:

Merkezi sınavların yapılış amaçları diğer adaylarda olduğu gibi görme engelli bireylerin de ileriki yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Sınavlara hazırlık sürecinde tüm öğrenciler için deneme sınavları sınav kaygısının azaltılması ve eksiklerin tespiti için önemlidir. Bu nedenle deneme sınavlarının farklı özelliklere sahip öğrenciler için uygun ve erişilebilir olması önemlidir. Görme engelli öğrenciler ise bu anlamda en dezavantajlı gruplar arasındadır. Çalışmamızda hedef kitle, Liselere Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan ve pandemiden daha fazla etkilenen görme engelliler okulunda okuyan öğrenciler olmuştur. Proje kapsamında Üniversitemizde Topluma Hizmet Uygulaması Dersini alan gönüllü öğretmen adaylarına Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sesli kitap okuma eğitimi 2021 yılında online olarak verilmiştir. Çok sayıda sınav denemesi, gönüllü okuyucularımız tarafından 3 ay boyunca seslendirilmiş, ilimizde bulunan Görme engelliler okuluna teslim edilmiştir. Proje ile üniversitemizdeki öğretmen adaylarında gönüllülük duygusu oluşmuş, görme engelli bireyler için faydaya dönüştürülmüştür. Proje sayesinde görme engelli öğrenciler akranları ile fırsat eşitliğini yakalamışlardır. Potansiyellerine uygun bir liseye yerleşmelerinde katkı sağlamıştır. 2022 yılında proje kapsamı geliştirilmiş olup 4, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik sınava hazırlık ve derslere destek amaçlı soru bankaları, deneme sınavları ve okuma kitapları seslendirilmiştir. Seslendirilen deneme ve kitaplar bazı illerde bulunan görme engelliler okullarına da gönderilmiştir.