​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü


Proje Adı: Ekolojiden Ekonomiye Yaklaşımı ile Bölgesel Kalkınmayı Hızlandırma Modeli: SUDUM

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi


Proje Özeti

Sürdürülebilirliğin ve “Ekolojiden Ekonomiye” felsefesinin benimsendiği merkezde bölgenin yerel kalkınmasına ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı hedeflenmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi yerel aktörlerle yapmış olduğu iş birlikleri ile birlikte birçok dış paydaşı da modelin içine dahil ederek bölgede etkileşimli bir program kurgulamıştır. Yürütülen faaliyetler; farkındalık yaratmaktan başlayarak eğitim, projeler, ruhsatlandırma ve katma değeri yüksek ürün üretilmesi, fikri ve sanayi mülkiyet haklarına yönelik kazanımlar sağlamak ve ticarileşme faaliyetlerini desteklemek gibi geniş bir yelpazede çeşitlenmektedir. Merkez, tarımsal üretimden başlayarak son ürünün çıktığı üretim tesislerine kadar bu ekosistem içerisinde yer alan tüm paydaşlar ile ikili iş birliği içerisindedir. Merkez, nihai hedef olan yüksek katma değere sahip ürünlerin ortaya çıkması için ilgili paydaşların talepleri doğrultusunda analiz, Ar-Ge ve Ür-Ge konularında destek alabilmesine imkân sağlayabilmektedir. Dolayısıyla SUDUM, faydalanıcılar için tek bir amaca yönelik olmaktan öte paydaşların ihtiyaç duydukları her alanda sürecinin her aşamasında paydaşlarına destek veren dinamik bir yapıdır. SUDUM “Ekolojiden Ekonomi”ye yaklaşımını benimsediği için, bölge ekonomisinde ön planda olan ürünlerin ihracat potansiyellerini arttırmaları noktasında, ürünlerin belirli bir standarda getirilmesi, doğallığının vurgulanması ve kalitelerinin analiz sertifikaları ile ispatlanması çalışmalarını koordineli bir biçimde sağlamaktadır. Bu kapsamda bölge ekonomisinin lokomotifi gül ve gül ürünlerinde istenilen seviye yakalanmıştır. Gül yağında coğrafi işaret tescili alınmıştır. Bölge üreticilerinin üretim prosesleri revize edilmiştir. Firmaların ihracat görüşmelerinde cevap veremedikleri teknik sorular üç farklı yabancı dilde cevaplanarak, bölge üreticisinin analiz altyapısının SUDUM olduğu vurgulanarak ürünlerin satış ivmesi hızlandırılmıştır. Orta Asya ve Pasifik akreditasyon kurumu onaylı analiz sertifikaları, ihracatın en çok yapıldığı başta Çin olmak üzere diğer ülkelerde ikinci bir kuruma doğrulatma yapmadan kabul görür hale gelmiştir. Bu sayede tüm sertifikaları geçerli olarak satılan ürünlerin kg fiyatlarında rakiplerine göre daha yüksek bir fiyat stratejisi benimsenerek satışlar artmış ve Isparta gül yağının başta Bulgaristan olmak üzere diğer yetiştirici ülkelere nazaran kalitesi ispatlanarak tercih edilirliği artırılmıştır. Benzer şekilde yurt içi ve yurt dışı pazarda yılın on iki ayı talep gören gül suyunun, sentetik gül sularından ayırt edilebilmeleri için doğal ürün barkodu çalışması tamamlanmış olup ulusal medyada yoğun ilgi görmüştür. Gül suyunun coğrafi işaret tescili çalışmaları tamamlanmış olup coğrafi ürün tescili beklenmektedir.

Bir diğer önemli ürün grubu olan ve Covid-19 döneminde içeriğindeki “karvakrol” isimli etken maddenin virüsidal özelliğinden dolayı talep yoğunluğu yaşanan kekik yağı ile ilgili önemli çalışmalar başlamıştır. Adını yetiştiği bölgeden alan ve tamamen doğada endemik olarak yetişen Sütçüler kekiğinin, Sütçüler belediyesi ve BAKA işbirliği ile ekonomiye kazandırılması için laboratuvar çalışmaları tamamlanmış olup üretim için projelendirme çalışmaları başlamıştır. Bölgemizdeki kekik yağı üreticileri ile karvakrolce zengin kekik yağı elde edilmesine yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapılmıştır. Bölgemiz, destek verilip üretime geçen firmalar sayesinde kekik yağı üretimde ülkemizde ilk sıralarda yer almıştır. Bu bağlamda bölgesel ve sektörel stratejilerin benimsenmesini ve hayata geçirilmesini, teknoloji alt yapısı güçlü yeni üretim altyapılarının oluşturulması ve desteklenmesini misyon edinen SUDUM öncülüğünde oluşturulan “Sürdürülebilir Çok Bileşenli Ekolojiden Ekonomiye Yaklaşımı” Türkiye’de bir ilk ve örnek model olarak hayata geçirilmiştir.