​​​​​KURUMSAL ÖDÜLLER

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü


Proje Adı: Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi

Üniversite: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa


Proje Özeti

Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi (Internet of Things Security Test and Evaluation Center-ISTEC) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yürütücülüğünde, Arçelik A.Ş., Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneği (ECID) ve İstanbul TTO iştirakleriyle oluşturulan konsorsiyumla, İstanbul Kalkınma Ajansının (ISTKA) destekleri ile hayata geçirilmiş bir üniversite-sanayi iş birliği projesidir. Nesnelerin İnterneti cihazlarının siber güvenlik test ve değerlendirme faaliyetlerini ülkemiz içerisinde gerçekleştirmek, İstanbul’u bölgemizin test ve değerlendirme merkezi haline getirme vizyonu ile kurulmuştur. Bu merkezde, dünyada yeni gelişen önemli bir alan olan akıllı cihazların siber güvenlik risklerinin değerlendirilmesi için test ortamı, test yüzeyi, test senaryosu geliştirilmesi ve bu alanda sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Arçelik A.Ş. arasındaki ilk görüşme İstanbul TTO aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve Mart 2018’de Arçelik A.Ş.’nin üretmiş olduğu akıllı ürünlerin siber güvenlik testlerinin yerli imkânlarla karşılanması amacıyla yapılabilecek çalışmalar başlamıştır. Yerli üreticilerimiz için öncelikli pazarlardan olan Avrupa Birliğinde hazırlanmakta olan siber güvenlik ile ilgili regülasyonlar henüz hazırlık aşamasındayken, değişecek süreçlere hazırlıklı olunması amacıyla üniversite ile ortak çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. ISTEC, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden akademisyenler teknik ve araştırma tarafında çalışmalar yürütürken, Arçelik A.Ş. tarafından merkezde test edilecek akıllı cihazlar ve altyapılar sağlanmıştır. Proje başvurusu sürecinde ECID projenin yaygınlaştırılması göreviyle dâhil olmuştur. Proje süresince ayrıca Vestel gibi önemli akıllı cihaz üreticileri yanında, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren TÜBİTAK BİLGEM gibi kamu kuruluşları ve Crypttech, Cyberwise-Biznet ve Beam Teknoloji gibi özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmıştır. Bu ikili iş birliklerinin yanında nesnelerin interneti ekosistemi ürünlerinin siber güvenlik testlerinde kamu kurumlarının test ihtiyacını karşılamak üzere kurulan TrTest Test Değerlendirme A.Ş. ile çözüm ortaklığı anlaşmasına imza atılmıştır. Ayrıca kurulan merkezde üniversite-sanayi iş birliğinden elde edilen bilgi birikimi, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler ile paylaşılmaktadır.

Arçelik ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa üniversite sanayi işbirliği, ECİD ve diğer paydaşlarla birlikte, IoT ürünlerinin yazılım, ağ, donanım üzerinde siber güvenlik test ve değerlendirme çalışmaları bütünsel ekosistem için gerçekleştirilmiştir. ISTEC, üniversite, sanayi ve STK’dan oluşan proje paydaşlarının ihtiyaçlarını çözmesinin yanında ilgili alanda çalışan diğer sanayi kuruluşlarına da test ve değerlendirme hizmeti vermektedir. Cihaz üreticileriyle işbirliği yalnız proje paydaşlarıyla kalmamış diğer üreticilerle de iş birliği protokolleri imzalanmış çok paydaşlı olarak süreçler yürütülmüştür. Bu çalışmalar sayesinde hem nitelikli iş gücü yetiştirilmiş hem de akademideki çalışmaların sanayi ihtiyaçlarına odaklanması sağlanmıştır. ISTEC IoT konusunda ülkemizdeki siber güvenlik test ve değerlendirme süreçlerinin yerli imkanlarla karşılanması ülke ekonomisine katkı sağlaması sağlamıştır. ISTEC, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir vizyon maddesi olarak siber güvenlik alanında kendi kendine yetebilme noktasında uygun yerde konumlandırılmış bir projedir. Yapılacak Ar-Ge projelerinin ülkenin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması adına ISTEC’in başlama vizyonu ve elde ettiği kazanım örnek gösterilecek konumdadır.