​​KURUMSAL ÖDÜLLER

Üniversite Sanayi İşbirliği Ödülü

Proje Adı: BOSIET ve FOET Eğitimlerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Proje Özeti

​Bu proje çerçevesinde geliştirilen iş birliğinin amacı; (i) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)’nün finansal desteği ile İTÜ’nün mevcut denizcilik eğitiminde uygulama altyapı olanaklarının geliştirilmesi, (ii) İTÜ’nün kurumsal kabiliyetleri ve akademik yetkinlikleri ile akredite bir uluslararası eğitim tedarikçi organizasyonunun kurulması, (iii) TPAO’nun denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde görev alan personeli için zorunlu olan BOSIET ve FOET eğitimlerinin, Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) akreditasyonlu ve sertifika onaylı şekilde sağlanmasıdır. Proje ile ortaya konulan iş birliği, on yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Altyapı geliştirilerek direkt olarak endüstriyel bir ihtiyaca cevap veren projenin finansal desteği endüstriyel kuruluş tarafından sağlanırken, İTÜ’de eğitim ve belgelendirme hizmeti tedarikini üstlenecektir. İlave olarak, kurulacak ve akredite edilecek eğitim altyapısının, özellikle petrol ve doğalgaz endüstrisinde küresel düzeyde faaliyet gösteren firmalara açılımı sürdürülebilirlik açısından önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir.

Proje çerçevesinde TPAO’nun eğitim hizmeti tedarikini yerli kaynaklarla karşılayacak olması, ekonomimize doğrudan somut bir katkı sunacaktır. Bununla birlikte, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, OPİTO onaylı eğitim tedariki firması olarak, özellikle bölgede faaliyet gösteren büyük çaplı firmaların eğitim taleplerini karşılayarak ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayacaktır. Projenin özellikle ilerleyen aşamalarında petrol ve doğalgaz endüstrisi işgücü profilleri, ülkeler bazında işgücüne katkı, yeni nesil küresel yeterlilik beklentileri gibi konularda yeni tecrübeler edinilecek ve üniversitenin tecrübesi artacaktır. İTÜ’nün bu konulardaki araştırma, geliştirme, kariyer planlama ve girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaşması ile birlikte, petrol ve doğalgaz endüstrisine yönelik deniz işgücü ihracı da gündeme gelecektir. Orta ve uzun vadede, nitelikli deniz işgücünün piyasaya arz edilmesi, ülkemiz açısından hem büyük ekonomik kazanımlar sağlayacak hem de bölgesel çapta etkinliğini artıracaktır.