​​KURUMSAL ÖDÜLLER

Uluslararası İşbirliği Ödülü

 

Proje Adı: : Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliştirme Projesi

Üniversite: Ankara Üniversitesi

 

Proje Özeti

Projenin amacı, Türk ve Japon yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü öğrencilerine (i) “Küresel Tarım ve Gıda Bilimleri” ve (ii) “Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme” başlıklı iki farklı programda kısa (3 hafta) ve uzun (3-12 ay) dönemlerde Türkiye ve Japonya koşullarında bulunma imkânı sağlayarak öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel bilgi ve tecrübelerini geliştirme olanağı sağlamaktır. Ayrıca akademik performans gösteren öğrencilere de potansiyel yeni fırsatlar sağlamak amacıyla hem küresel hem de Türk-Japon ilişkileri bağlamında yukarıda ifade edilen programlarda uzmanlaşacak insan kaynaklarını geliştirmektir.

Proje, Japonya tarafında iki (Niigata Üniversitesi ve Fukushima Üniversitesi) ve Türkiye tarafında üç (Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve ODTÜ) olmak üzere toplam beş yükseköğretim kurumunun akademik işbirliğinde yürütülmekte olan uluslararası bir öğrenci değişim projesidir. Proje kapsamında kısa ve uzun süreli değişim programları boyunca partner üniversitelerdeki Türk ve Japon öğrencilere yurtdışı bilgi, tecrübe ve birikimlerini geliştirme olanağı sağlanmıştır. Bu projeyi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, hem Türk hem de Japon öğrencilere farklı bir ülkeyi kısa ziyaretler ya da bilimsel tecrübe denemeleri ile “test etme” fırsatı sunmasıdır. Buna bağlı olarak, öğrencilerin farklı çevresel, sosyal ve kültürel koşullara adapte olabilmeleri konusundaki endişelerini giderdikten sonra daha yüksek bir konsantrasyon ile uzun soluklu bilimsel aktiviteler üzerinde düşünme ve yatırım yapma imkanı bulmalarıdır.