KURUMSAL ÖDÜLLER​

​YEREL KALKINMAYA KATKI ÖDÜLÜ

Proje Adı: TRB1 Bölgesinin İklim Değişikliğine Adaptasyonda Yerel Kalkınma Dinamizmi

Üniversite: Fırat Üniversitesi

Proje Özeti

Proje Avrupa Birliği’nin “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Programı” kapsamında %100 hibe 45.000 Avro ile desteklenmiş olmasından dolayı ulusal ve uluslararası yaygın etki oluşturmuştur. Yerel kalkınmaya katkı çerçevesinde tamamlanan projede -“İklim Değişikliğine Adaptasyonda Kapasite Oluşturulması; Tarım, Orman, Su Ürünleri” – uygulanmasında TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Dağ ve Orman Köylerinin listeleri alınmış ve tesadüfü örnekleme ile 294 köy araştırma için seçilmiştir. Daha sonra bu köylere gidilerek yüz yüze görüşmeler ile saha çalışması yapılmış tariihi sürecindeki iklim değişiklikleri ve yerel çabalar konusunda önemli veriler elde edilmiştir. Seçilen köylerin bölge illerine göre dağılımı; Elazığ 116, Bingöl 57, Malatya 84 ve Tunceli 37 şeklindedir. İller bazında seçilen köyler ise ilçeleri temsil edecek şekilde her ilçeden en az 11 köy ve en fazla 66 köy olacak şekilde belirlenmiştir

Proje kapsamında;

- İklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemlerin alınması (mitigation),

- İklim değişikliğine uyum (adaptation) sağlanması,

- İklim değişikliğine karşı esneklik (resilience) için sosyo-ekonomik ve kültürel uygulamalar şeklindeki

· Çiftlik sistemleri tasarımı,

  • Pilot uygulama,

· Tip projeler ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi başarılmıştır.

Sonuçta; TRB1 Bölgesi, ülke ve Dünya için iklim değişikliği konusunda önemli Politika araçları, Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde çiftlik sistemleri, Sosyal inovasyon içerikli işletmecilik, Yeni teknolojilerin transferi, geliştirilmesi ve kullanılması, Ekolojik dengenin korunması ve Legal düzenlemeler (PESTEL) ortaya konulmuştur.