KURUMSAL ÖDÜLLER​

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Proje Adı: Piri Reis Üniversitesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri Arasında “Katar Deniz Harp Okulunun İhdası” (Akademik Birimini Oluşturma) İşbirliği Projesi

Üniversite: Piri Reis Üniversitesi

Proje Özeti

Projenin amacı Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulmasına karar verilen Milli Deniz Harp Okulunun akademik eğitim yapısını oluşturmak ve işletmektir. Askeri eğitimleri Katar Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmekte olan Deniz Harp Okulunun akademik eğitim kısmının Piri Reis Üniversitesi tarafından icra edilmesi hedeflenmiştir. Taraflar arasında akdedilmiş olan kontrat eklerinde yer aldığı üzere mezunlara diplomaları Katar MGNA Deniz Harp Okulu Komutanlığı tarafından verilecek, lisans onayı ise Katar Yüksek Öğretim Kurumu tarafından sağlanacaktır.

Katar bu işbirliği ile Katar Silahlı Kuvvetleri, bünyesinde bulunan Deniz Kuvvetlerini sevk ve idare eden deniz subaylarını çeşitli ülkelerin deniz harp okullarında yetiştirmekte iken kendi bünyesinde kurduğu Mohammed Bin Ghanim Al-Ghanim Naval Academy (MGNA) de yetiştirme imkanına kavuşmuştur. Piri Reis Üniversitesi ise bir vakıf üniversitesi olarak varlığını güçlendirecek önemli bir finansal kaynak sağlamakta ve “Eğitim İhracatı” gerçekleştirmektedir.

Yapılmakta olan işbirliği Türk yükseköğretimi açısından bir ilki oluşturması açısından özgün bir işbirliği modelidir. Bu proje ile ilk defa bir Türk Üniversitesi yabancı bir harp akademisinin kurulmasını ve daha sonrasında akademik eğitiminin verilmesini sağlamış olacaktır.

Verilmekte olan eğitim ve öğretim modeli, askeri eğitimlerin ev sahibi ülke tarafından verilmesi, akademik eğitimin ise denizcilik alanlarındaki uzmanlığı ile dünya standardında eğitim veren bir üniversite tarafından verilmesini öngören bir modeldir. İki taraf arasında gerçekleşen bir sinerji ile ortaya çıkacak sonuç gelecekte bu yöntemle yapılacak işbirlikleri açısından örnek bir model olmaktadır.