KURUMSAL ÖDÜLLER​

TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ

Proje Adı: Kanser Tedavisinde Lazerli Fotodinamik Terapi Yöntemi ve Toplumun Bilinçlendirilmesi

Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Proje Özeti

Proje kapsamında kanser tedavisinde kullanılmak üzere, Çok Işınlanma Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi Geliştirilmiş ve prototipi üretilmiştir. Geliştirilen lazer teknolojisi, teknoloji transferi yapılarak gerçekleştirilmiş yenilikçi, katma değeri yüksek bir teknolojidir. Dünyadaki diğer Fotodinamik Tedavi lazer teknolojileriyle kıyaslandığında, çoklu ışınlama tekniği bakımından ilk sırada yer almaktadır.

Lazerli Fotodinamik Tedavinin ülkemizde uygulanabilmesi için gerekli olan milli ve yerli teknolo, insan gücü ve mekânsal altyapıyı oluşturmak ve toplumumuzu onkolojik Fotodinamik tedavi konusunda bilinçlendirme ana amaçtır. Kanser hastalarının ömrünü uzatmak ya da tamamen iyileştirmek, kanser hasta konforunu artırmak, hasta ve hasta yakınlarının huzurunu sağlamak, mutlu insanlardan oluşan bir toplum yaratmak, tıbbi cihaz sektöründe büyük oranda dış pazarlara bağımlı ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak, petentlenebilir ve ticarileştirilebilir bir ürün ortaya koymak, termal hasarsız, doku penetrasyonu fazla ve yüksek verimli fotodinamik tedavi uygulamaları için yüksek dalgaboyu ve çıkış güç kararlılığına sahip, bümyesinde her türde lazer FDT uygulamasında ihtiyaç duyulabilecek, CW, atım, süper atım ve patlamalı atım (burst pulse) ışıma modlarını tek bir cihaz üzerinde bir arada bulunduran sahip olacağı dozimetri sistemi ile hastaya özel ışık doz hesaplamaları yapılabilen yarı iletken diyot lazer sistemi prototip ürünü geliştirmek, üretilen ileri teknoloji Lazer sistemine ulusal teknoloji bilgi birikimine katkı sağlamak, bu amaç doğrultusundaki hedeflerdir.