KURUMSAL ÖDÜLLER

Topluma Hizmet Ödülü

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir

"Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sunulan Toplumsal Hizmetler" başlıklı başvurusu ile dezavantajlı gruplara sunduğu hizmetler ile

Gerekçe: Anadolu Üniversitesinde dezavantajlı gruplara ve özellikle engelli bireylere yönelik sunulan planlı ve sistematik hizmetlerin yaygın etkisinin yüksek ve sürdürülebilir nitelikte olması ve bu çalışmaların uluslararası ve ulusal düzeyde model niteliği taşıması nedeniyle 2017 yılı Topluma Hizmet Ödülüne layık görülmüştür.

04.JPG.jpg