​​​​​​​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​​

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ÖDÜLÜ​

Tez Sahibi:Dr. Hülya KINIK

Tez Danışmanı:Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

Üniversite:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Tez Adı:Yükselen güçlerin uluslararası sisteme entegrasyonu: Türkiye örneği

Tez Sahibi: Dr. Hülya KINIK

Dr. Hülya Kınık, 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programından mezun olmuştur. 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans programını; 2022 yılında ise aynı üniversite ve anabilim dalında doktora eğitimini “Yükselen güçlerin uluslararası sisteme entegrasyonu: Türkiye örneği” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2014-2023 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Kınık, Ağustos 2023 itibarıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesi alan Dr. Tüfekçi aynı yıl başlamış olduğu yüksek lisans programını 2007 yılında kazandığı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı YLSY yurt dışı lisansüstü eğitim bursu dolayısıyla bırakarak İngiltere’ye gitmiş ve Sheffield Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesi ve Coventry Üniversitesi'nden Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler doktora derecesi almıştır. Başlıca araştırma alanları Avrasyacılık, ulus inşası, milliyetçilik teorileri, jeopolitik kuramlar ve yükselen güçlerdir. Dr. Tüfekçi, The Rest: Journal of Politics and Development ve Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dergilerinin baş editörlüğünü yürütmektedir. Dr. Tüfekçi halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doçent olarak görev yapmakta olup aynı zamanda İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşu olan CESRAN International'ın kurucusu ve Genel Direktörüdür.

Tez Özeti:

Uluslararası ilişkiler literatüründe bir süredir sıklıkla üzerinde durulan yükselen güçler kavramı, uluslararası sistemde ağırlığını gittikçe artıran ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve askeri etkileri bağlamında tartışmalara konu olmaktadır. Bu çerçevede, yükselen güçlerin daha fazla söz ve temsil talebiyle uluslararası sisteme yönelttikleri eleştirilerin ve uyguladıkları politikaların, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan liberal düzenin kurumsal temellerini sınadığına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdiği görülmektedir. Çalışmada 21. yüzyılın yükselen güçlerinden biri olarak ele alınan Türkiye’nin dış politikasında ortaya çıkan değişiklikler de bu perspektiften değerlendirilmekte; geleneksel Batı yönelimli ve Batılı ilke ve normlara dayanan uluslararası sisteme iş birliği yoluyla entegrasyonu amaçlayan Türk Dış Politikası anlayışının 2000’lerle birlikte ne kadar süreklilik ve değişim gösterdiği konusu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, daha aktif, çok boyutlu ve bağımsız bir dış politika perspektifine doğru yaşanan değişim ile Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda zaman zaman liberal uluslararası düzenin ilke ve normlarına meydan okuyan bir tutum sergilediği ve dolayısıyla Türkiye’nin uluslararası sisteme yönelik tavrının tutarsız bir çizgide ilerlediğine dair izlenim uyandırdığı ifade edilmektedir.