​​​​​​​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​​​​

SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ ÖDÜLÜ

Tez Sahibi:Cansel VATANSEVER

Tez Danışmanı:Prof. Dr. Füsun CAN

Üniversite:Koç Üniversitesi

Tez Adı:Pseudomonas aeruginosa ST235 Yüksek Riskli Klonu Kolistin Stresine Karşı Eşsiz Adaptif Yanıt Mekanizmalarına Sahiptir

Tez Sahibi: Cansel VATANSEVER

Dr. Vatansever 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldu. Doktorasını Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında tamamlayarak 2022 yılında mezun oldu. Akademik kariyerinde Gram-negatif bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, bakterilerin moleküler düzeydeki direnç mekanizmaları ve virülans faktörleri konuları üzerine çalışmaktadır. Çalışmalarını Pseudomonas aeruginosa'nın demir alım sistemleri ve antivirülent tedavi stratejisi üzerine yoğunlaştırmıştır. Gram negatif bakterilerde antibiyotik direnci konularında çok sayıda uluslararası sözlü sunum ve makaleleri bulunmaktadır. 2022 yılı itibariyle doktora çalışmalarını sürdürdüğü Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nde (KUISCID) doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun CAN

Prof. Can, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir ve İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nde (KUISCID) Klinik Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olmuş ve Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisasını 1995 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Antimikrobiyal direnç, yeni enfeksiyonlar konularında çok sayıda uluslararası makalesi bulunmaktadır. “Emerging Infectious Diseases: Clinical Case Studies” ve “Antimicrobial Stewardship” kitaplarının editörüdür. Emerging Infectious Diseases: Clinical Case Studies kitabı British Medical Association tarafından (2014) yılın kitabı seçilmiştir. Infectious Diseases and Clinical Microbiology Journal (IDCM)'ın yardımcı editörüdür.

Tez Özeti:

Dünya Sağlık Örgütü’nün yüksek riskli patojen olarak nitelendirdiği çok ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa, hastanelerde ağır seyreden enfeksiyonlara yol açmakta ve halk sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. P.aeruginosa’nın yüksek adaptasyon yeteneği ve çoklu virülans faktörleri enfeksiyonlarda tedavi seçeneklerini sınırlamaktadır. Çalışma kapsamında P.aeruginosa’nın dünya çapında en yaygın ve yüksek oranda antibiyotik direnci kazanma kapasitesine sahip klonu olan ST235’in virülans faktörleri araştırılmıştır. Çalışmaların sonucunda P.aeruginosa ST235 yüksek riskli klonunun diğer klonlarla kıyaslandığında sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlarda ölüm oranını büyük ölçüde arttırdığı gösterilmiştir. Deneysel çalışmalar ile ST235 yüksek riskli klonunun özgün demir alım sistemlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu klonun strese karşı korunmak amacıyla demir alım sistemlerini kullandığı dünyada ilk kez bu çalışma ile ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonuçları P.aeruginosa ST235 yüksek riskli klonunun tedavisine yönelik yeni ilaç hedefleri geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.