​​​​​​​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​​​SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ

Tez Sahibi : Dr. Nazife ÜLKER ERTUĞRUL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

Üniversite: Fırat Üniversitesi

Tez Adı: İrisin Hormonunun Puberteye Geçiş ve Üreme Sistemi Üzerindeki Nöroendokrin Etkilerinin Araştırılması


Tez Sahibi: Dr. Nazife ÜLKER ERTUĞRUL

1986’da Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 2013-2021 yılları arasında ise Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 2013 yılında aynı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı ve hala Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevini sürdürmektedir. Akademik kariyeri süresince, toplam 16 adet Uluslararası ve 3 adet Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmakta ve ayrıca birçok Ulusal ve Uluslararası bildirisi de bulunmaktadır. Yabancı dili İngilizce olup araştırma alanları arasında üreme fizyolojisi, nörobilim ve nöroendokrinoloji yer almaktadır. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği ve Türk Nöroendokrinoloji Derneği’ne üyeliği bulunmaktadır.


Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

1973 Hatay/İskenderun’da doğdu. Lisans eğitimini 1997 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, doktora eğitimini ise 2004 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2002 yılı Fırat Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Çalışmaları Destek Ödülü aldı. 2006 – 2013 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılından bugüne kadar Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Deneysel Araştırmalar Merkez Müdürlüğü idari görevleri ile Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurullarında yer aldı. Birçok bilimsel dernek üyelikleri ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal dergilerde 70 bilimsel makale ve kongrelerde 100’e yakın bildiri yayınlamıştır. TÜBİTAK veya BAP destekli 20 projede yürütücülük veya araştırmacı olarak yer almıştır. Aynı zamanda lisansüstü eğitimde birçok tez danışmanlığını yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Tez Özeti:

Egzersizin puberteye geçiş, endokrin sistem, üreme sistemi ve cinsel fonksiyon bozukluğu üzerinde etkili bir faktör olduğu bilinmektedir. Egzersize cevap olarak dolaşıma salınan ve bir adipomiyokin olan irisin hormonunun bu noktadaki rolü ise bu çalışma ile ortaya koyulmuştur. Çalışma kapsamında, irisin hormonunun puberteye geçiş, üreme sistemi ve antidepresan-etkili cinsel fonksiyon bozukluğu üzerindeki etkinliği çok yönlü sorgulanmıştır. Deneysel çalışmaların sonucunda, kronik irisinin uygulamasının dişi sıçanlarda pubertal olgunlaşmayı geciktirdiği ve cinsel motivasyonu azalttığı görülmüştür. Erkek sıçanlarda ise irisinin androjenik bir potansiyele sahip olduğu, spermatogenezde ve cinsel davranışının kontrolünde uyarıcı bir rol oynadığı belirlenmiştir. Ayrıca, irisin hormonunun merkezi sinir sistemini etkilediği ve uygulama süresinin ise hipotalamus-hipofiz-gonadal eksen üzerinde farklı etkiler oluşturduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, antidepresan-etkili cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde irisin hormonunun terapötik bir ajan olabileceği belirlenmiştir. İrisin hormonunun, egzersizin üreme sistemi üzerindeki etki mekanizmasında çok önemli bir rolü olabileceği ortaya koyulmuştur.