​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​Fen ve Mühendislik Bilimleri

 

Tez Sahibi: Ece EKŞİN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN

Tez Adı: Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi

Tezin Yapıldığı Üniversite: Ege Üniversitesi

 

Yakın bir geçmişte keşfedilen grafen, kusursuz fiziksel, kimyasal, elektriksel, termal ve optik özelliklere sahiptir. Grafen oksit (GO) ise, geniş yüzey alanı sunduğundan modifiye edildiği yüzeyin immobilizasyon ve adsorpsiyon kapasitesini arttıran bir nanomalzemedir. Araştırma kapsamında, yüzeyleri grafen oksit (GO) ve türevleri ile modifiye edilmiş tek kullanımlık elektrot olarak tasarlanan impedimetrik ve voltammetrik temelli biyosensörler geliştirilerek, seçimli ve duyarlı bir şekilde biyomoleküler etkileşim ve algılamaya yönelik uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, ilaç-DNA etkileşiminin elektrokimyasal tekniklerle incelenmesine yönelik, antikanser ilaç daunorubisin (DNR) ile çift sarmal DNA etkileşimi voltammetrik ve impedimetrik tekniklerle analizin yapıldığı indirgenmiş grafen oksit modifiye tek kullanımlık biyosensör platformu geliştirilmiştir. Ayrıca, akciğer, meme, pankreas, kolon kanseri gibi farklı kanser türleri, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar ve diyabet gibi metabolik hastalıkların biyobelirteci olan miR-34a‘nın kısa sürede, duyarlı ve seçimli bir şekilde analizine yönelik voltammetrik teknik ile analizini mümkün kılan grafen oksit modifiye biyosensör platformu geliştirilmiştir. Diğer yandan, lösemi, akciğer kanseri, meme kanseri ve multiple myeloma biyobelirteci olan miR-660‘ın impedimetrik tayinine yönelik, seçimli ve duyarlı bir şekilde analizini mümkün kılan, kitosan ve nitrojen katkılı indirgenmiş grafen oksit modifiye, tek kullanımlık bir biyosensör platformu geliştirilmiştir. Geliştirilen biyosensörün gerçek örneklerde uygulamasını göstermek amacıyla yapay serum ortamında miR-660 tayini gerçekleştirilmiştir. Son olarak, vücut sıvılarında glukoz ve insulin tayinine yönelik geliştirilen çift biyobelirteç analiz çipi‖ tasarımında yer alan enzimatik glukoz sensörünün tasarımı ve uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Sensör yüzeyine immobilize edilen glukoz oksidaz enzimi varlığında tükürük ve kan örneğinden glukoz tayini, kronoamperometri tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla tez kapsamında duyarlı ve seçimli bir şekilde elektrokimyasal ilaç-DNA etkileşiminin incelenmesi, miRNA analizi, vücut sıvılarında glukoz analizine yönelik, kullanımı pratik, hazırlanışı kolay, minyatürize edilmeye uygun tek kullanımlık analiz platformları geliştirilmiştir.


Tez Sahibi Dr. Öğr. Üyesi Ece EKŞİN

Ece Ekşin, 2011 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü’nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda 2014 yılında yüksek linsans derecesini tamamladıktan sonra, aynı anabilim dalında doktora derecesini 2019 yılında tamamladı. 2020 Eylül ayından bu yana Dr. Öğr. Üyesi olarak İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nda çalışmaktadır. Lisansüstü eğitimi boyunca Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan’ın danışmanlığında, sağlık, çevre, biyomedikal alana uygulanabilecek nanomalzemelere dayalı (biyo)sensörlerin geliştirilmesi ve biyoalgılamaya yönelik uygulamalarına (ilaç-DNA etkileşimi, protein etkileşimleri, genetik hastalık teşhisine yönelik DNA hibridizasyonu vb.) yönelik araştırmalara dahil olmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin’in SCI/SCI-E kapsamında uluslararası indeksli dergilerde 45 makalesi bulunmaktadır. 1 adet ulusal, 6 adet uluslararası kitap bölümü bulunmaktadır. Web of Science kayıtlarına göre, başkaları tarafından yayınlarına yapılmış 380 atıfı mevcut olup, h-indeksi 13’tür. Dr. Ekşin, sağlık, çevre, gıda ve biyomedikal alanda kullanıma yönelik nanomalzeme temelli elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.


Tez Danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum ERDEM GÜRSAN

1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan K. Arzum Erdem Gürsan, 1994 yılından bu yana aynı fakültenin akademik kadrosunda yer almaktadır. Farklı analitlerin sağlık, gıda ve çevre alanında tayinine yönelik elektrokimyasal sensör entegre edilmiş analitik sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmaları mevcuttur. Özellikle, ilaç, nükleik asitler, protein, aptamer ve toksinlere spesifik elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi ve uygulamalarına yönelik çok sayıda ulusal ve uluslararası projeleri bulunmaktadır. SCI/SCI Expanded indeksli dergilerde 160 makalesi, ulusal/uluslararası toplantılarda 30 davetli bildirisi, editörlüğünü yaptığı 1 uluslararası ve 1 ulusal kitabı, 15 uluslararası kitap bölümü, tescillenmiş 3 patenti ve Web of Science’da yayınlarına başkaları tarafından yapılmış 5190 atıfı mevcut olup, h-indeksi 41’dir. Prof. Arzum Erdem Gürsan, TÜBA tarafından 2001 yılında “Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü”, TÜBİTAK tarafından 2006 yılında Kimya alanında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve 2015 yılında Sağlık Bilimleri alanında “TÜBİTAK Bilim Ödülü”ne layık görülmüştür. 2007 yılında TÜBA Asosiye üyesi, 2016 yılında TÜBA Asli üyesi seçilmiştir. 2017-2019 ve 2019-2021 dönemleri için Asya Bilim Akademileri Birliği Bilim ve Mühendislikte Kadın Komitesi (AASSA-WISE) Üyesi seçilen Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2018 yılında kimya alanında önemli çalışmalar yapmış saygın bilim insanlarına verilen "The Royal Society of Chemistry-Fellow (FRSC)" unvanını almıştır.

https://avesis.ege.edu.tr/arzum.erdem/