​​ÖDÜL ALANLAR​

​ ​

BİREYSEL ÖDÜLLER

YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tez sahibi : Dr. Selma Şenel 
Tez danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu 
Tez adı: Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi