YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Tez sahibi : Dr. Ahmet BİLDİREN (Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Tez danışmanı : Prof.Dr. Tevhide KARGIN (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep)
Tez adı: Proje Temelli Yaklaşıma Dayalı Erken Müdahale Programının Üstün Yetenekli Çocukların Problem Çözme Becerisine Katkısı
Alan ve Konu : Özel Eğitim alanında üstün yetenekli çocukların eğitimi üzerine
Tezin Yapıldığı Üniversite: Ankara Üniversitesi

01.JPG.jpg