YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

Sağlık Bilimleri

Tez sahibi : Dr. Sevinç KURBANOĞLU (Arş.Gör., Ankara Üniversitesi)

Tez danışmanı : Prof.Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN (Ankara Üniversitesi)

Tez adı : Çeşitli İlaçların Tirozinaz İnhibisyonundaki Rollerini İncelemek Amaçlı Elektrokimyasal Nonobiyosensör ve Mikroçip Tasarımı
Alan ve Konu : Eczacılık alanında elektrokimya üzerine

Tezin Yapıldığı Üniversite: Ankara Üniversitesi

03.JPG.jpg