YILIN DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Tez sahibi : Dr. Bekir AKGÖZ (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

Tez danışmanı : Prof.Dr. Ömer CİVALEK (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Tez adı : Bir ve İki Boyutlu Mikro Yapıların Yüksek Mertebeden Elastisite Teorileri ile Statik ve Dinamik Analizi
Alan ve Konu : İnşaat Mühendisliği alanında katı cisimler mekaniği üzerine
Tezin Yapıldığı Üniversite: Akdeniz Üniversitesi

02.JPG.jpg