​​​​​​​​​​​​​​​​​​ÖZEL ALAN ÖDÜLLERİ BAŞVURU BİLGİLERİ​

  • Özel Alan ödüllerine Türkiye’deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan ve halen yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanı başvuru yapabilir.
  • Başvuru yapılan yıldan bir önceki yılda öğretim elemanı ​tarafından yürütülmüş ve tamamlanmış olan çalışmalar değerlendirmeye alınır.
  • Bu ödüller, her bir kategoride birer adet olmak üzere 2023 yılında iki kategoride verilecektir.
  • Öğretim elemanı Özel Alan Ödülü olarak belirlenen kategorilerden yalnızca birine çalışmanın içeriğine göre başvuru yapabilir.
  • Özel Alan Ödüllerine yüksek lisans tezi ve doktora tezi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru dilekçesi ile ıslak imzalı başvuru formu dışında Başkanlığımıza şahsen ya da posta yoluyla herhangi bir belge iletilmeyecektir.
  • Eksik belgeli veya hatalı başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorumluluk başvuruyu yapan öğretim elemanına aittir.
  • ​YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne sistem üzerinden yapılacak başvuru alımları 12 Haziran 2023 saat 24.00'de sona erecektir. ​​Başvuru dilekçesi ile ıslak imzalı başvuru formunun gönderiminde postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınacak olup ilgili belgeler 12 Haziran 2023 tarihinden sonra da Başkanlığımıza iletilebilir.

Bu ödül iki kategoride ayrı ayrı verilecektir:

1. Bilim Diplomasisi

2. Milli Yenilik

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Bilim Diplomasisi Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Başvuru Gerekçe Raporu

c. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

d. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan ve halen yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elamanlarının çalıştıkları kurumdan alacakları görev belgesi

2. Milli Yenilik Ödülü İçin;

a. Başvuru formu

b. Başvuru Gerekçe Raporu

c. Çalışma, proje ve benzeri uygulama ile ilgili doküman(lar) (isteğe bağlı)

d. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan ve halen yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elamanlarının çalıştıkları kurumdan alacakları görev belgesi​

İlgili Dosyalar

  • Özel Alan Ödüllerine yapılacak başvuruların kapsamına ilişkin açıklamalar tık​layınız.