​​​​​BAŞVURU ŞARTLARI

A. BİREYSEL ÖDÜLLER


Bu ödül, üç başlıkta ayrı ayrı verilecektir:

  • Fen ve Mühendislik Bilimleri
  • Sağlık Bilimleri
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

Bu kategoride, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri (Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış) değerlendirilir. Başvurular, doktora tez sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılır. Bu başlıkta yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, doktora tezinin bilimsel, yenilikçi ve özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer katkıları dikkate alınır.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Başvuru Formu (E-posta ekinde pdf olarak ve ayrıca posta yoluyla)
2. Doktora Tezi (E-posta ekinde pdf olarak)
3. Doktora diploması ya da doktora geçici mezuniyet belgesi (E-posta ekinde pdf olarak)
4. Doktora Tez Sahibinin Özgeçmişi (YÖKSİS formatında) (E-posta ekinde pdf olarak)
5. Doktora Tez Danışmanı Özgeçmişi (YÖKSİS formatında) (E-posta ekinde pdf olarak)
6. Başvuru Gerekçe Raporu (12 punto, 1 aralıklı, en çok 5 sayfa) (E-posta ekinde pdf olarak)​ 
7. Genel Bilgi Tablosu​ ​​


*Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorumluluk başvuru sahibine aittir.